Kontakt
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Projekt Agata Nowakowska
ul.Żeromskiego 31
26-600 Radom
NIP: 812-119-96-31; Regon: 672975379

BIURO PROJEKTOWE
tel/fax: 48 340 46 46
e-mail: biuro@n-projekt.com.pl

WŁAŚCICIEL
mgr inż. Agata Nowakowska
tel. 504 175 774
e-mail: anowakowska@n-projekt.com.pl

KIEROWNIK PRACOWNI
mgr inż. arch. Marcin Nowakowski
tel. 504 282 322
e-mail: mnowakowski@n-projekt.com.pl
biuro@n-projekt.com.pl tel. 48 340 46 46
design Sens Studio Wizualne 2007